🎉 Zarób 200 zł za każdego Gospodarza, którego nam przedstawisz.

Polityka Integracji


Celem naszej platformy, jest zapewnienie, że każdy czuje się mile widziany. Naszą misją jest dostarczenie wszystkim unikalnych widoków.

Nasz zespół jest stale zaangażowany w zapewnianie Użytkownikom Viewnary jak najlepszych doświadczeń.


Przestrzegaj naszych zasad postępowania

Przestrzegając tych prostych zasad, zapewnisz każdemu wspaniały Viewing:

 • Okazuj szacunek i traktuj uczciwie inne osoby, używając odpowiedniego słownictwa i zachowania;

 • Jakiekolwiek działanie, stwierdzenie, zasada, gest fizyczny lub prezentacja wizualna, która dyskryminuje Użytkowników ze względu na ich rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, faktyczną i postrzeganą niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, religię, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub stan cywilny jest zabronione;

 • Nie stosuj zachowań dyskryminujących, zastraszających lub zawierających groźby, które powodują fizyczne lub psychiczne okaleczenie innych osób;

 • Bądź punktualny i przestrzegaj terminów podanych w rezerwacji;

 • Nie podejmuj żadnych działań, które są zabronione przez przepisy miejsca, przepisy lokalne lub krajowe;

 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa miejsca;

 • Nie popełniaj ani nie wykazuj zachowań stanowiących przestępstwo seksualne lub wyraźne akty seksualne.

 • Nie ujawniaj danych osobowych i danych kontaktowych uzyskanych za pośrednictwem Viewnary (wyłącznie w celu ułatwienia dostępu do miejsca i komunikacji między Użytkownikami) stronom trzecim lub ogółowi społeczeństwa;

 • Nie próbuj omijać platformy, żądając, wykonując lub akceptując prośby rezerwacji poza platformą w celu ominięcia platformy, lub w jakimkolwiek innym celu;

 • Nie wchodź do obszarów zastrzeżonych przez Gospodarza oraz unikaj korzystania z osobistej własności Gospodarza.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach postępowania, skonsultuj nasze Warunki Usług.

Co mogę zrobić jako Gospodarz?

Pomóż nam zapewnić bezpieczeństwo i zaufanie do naszej platformy.

 • Ujawniaj faktyczne informacje o funkcjach dostępności miejsca (lub ich braku), aby umożliwić Gościom niepełnosprawnym lub osobom specjalnej troski samodzielną ocenę, czy miejsce jest dostosowane do ich indywidualnych potrzeb;

 • Ujawnij obecność kamer monitorujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Unikaj dyskryminujących, zastraszających lub prowokacyjnych zachowań i oznakowań.

W przypadku kontaktów z Gośćmi, którzy są dotknięci faktycznymi i postrzeganymi niepełnosprawnościami, trudnościami lub jakimikolwiek ograniczeniami:

 • Dokonaj wszelkich starań, aby zaspokoić potrzeby takich Gości;

 • Wykaż maksymalny stopień elastyczności, aby uwzględnić drobne lub skromne prośby o zmiany w przepisach miejsca, takie jak zezwolenie na wejście z certyfikowanym zwierzęciem towarzyszącym;

 • Umożliwiaj takim Gościom dostęp do miejsca za pomocą wszelkich urządzeń pomocniczych, które ułatwiają działania Gości;

 • Kontaktuj się z Gośćmi za pomocą dostępnych środków, w tym aparaty słuchowe (dla osób z dysfunkcją słuchu) i poczta elektroniczna (dla osób z wadami wzroku korzystającymi z czytników ekranu).