Polityka Anulowania Rezerwacji

Ostatnia aktualizacja: listopad 10, 2020


Polityka anulowania rezerwacji dla Gości

  • Po wysłaniu prośby o rezerwację za Viewing, jeśli anulujesz prośbę o rezerwację przed rozpatrzeniem jej przez Gospodarza lub przed jej wygaśnięciem, nie zostaniesz obciążona/y żadną kwotą;

  • Jeśli do rozpoczęcia Viewingu pozostało więcej niż 48 godzin i anulujesz rezerwację, zostaniesz obciążona/y opłatą w wysokości 50% ceny rezerwacji i opłatą serwisową (Service fee);

  • Jeśli do rozpoczęcia Viewingu pozostało mniej niż 48 godzin i anulujesz rezerwację, zostaniesz obciążona/y ceną rezerwacji i opłatą serwisową (Service fee).


Polityka anulowania rezerwacji dla Gospodarzy

Zdecydowanie odradzamy Gospodarzom anulowania rezerwacji, chyba że z powodu wyjątkowo pilnych okoliczności.

Jako Gospodarz, za anulowanie rezerwacji otrzymasz od nas ostrzeżenia.

Anulując rezerwacje zbyt często, Twoje konto może zostać zawieszone lub zamknięte.

Anulując rezerwacje, nie otrzymasz żadnej zapłaty.

Możesz anulować rezerwację z powodu pilnych i nadzwyczajnych okoliczności.

Sprawdź listę nadchodzących rezerwacji na Twoim profilu, aby anulować rezerwację.

Ile wynosi zapłata, którą otrzymam za atrakcję jeśli Gość anuluję rezerwację?

  • Jeżeli do rozpoczęcia Viewingu pozostało więcej niż 48 godzin, a Gość anuluje rezerwację, otrzymasz 50% ceny rezerwacji pomniejszoną o Viewnary fee;

  • Jeżeli do rozpoczęcia Viewingu pozostało mniej niż 48 godzin, a Gość anuluje rezerwację, otrzymasz 100% ceny rezerwacji pomniejszoną o Viewnary fee.