Zaufanie i bezpieczeństwo

Ostatnia aktualizacja: listopad 10, 2020


Czy mogę ufać innym Użytkownikom i co robi Viewnary, aby zapewnić bezpieczną platformę?

Viewnary jest bezpieczną platformą.

Przechowujemy dane Użytkowników bez ujawniania ich stronom trzecim, chyba że jest to wymagane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Gospodarze udostępniają dowód tożsamości podczas rejestracji konta, aby zapewnić Gości o realnym istnieniu miejsca i nie narazić ich na ewentualne oszustwa.

Gospodarze oceniają zachowanie Gości podczas Viewingu, dzięki czemu inni Gospodarze mogą podejmować świadome decyzje podczas akceptowania próśb o rezerwację, co przyczynia się do budowania zaufania wśród Użytkowników.

Rejestrując się na platformie, Użytkownicy przestrzegają zasad postępowania określonych w Warunkach Usług. Korzystamy z mechanizmów weryfikacji w celu ograniczenia i zminimalizowania wszelkich przypadków łamania zasad poprawnego postępowania.

Dbamy o to, aby zachowanie Użytkowników na platformie było uprzejme i pełne szacunku, w przeciwnym przypadku możemy zawiesić lub usunąć konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają takich zasad.

Będziemy wdzięczni za Twoją opinię (info@viewnary.com), jeśli uważasz, że jakiekolwiek działania lub zachowania innych Użytkowników czynią platformę mniej bezpieczną.

Jakie informacje są wymieniane pomiędzy Gospodarzom i Gościom?

Udostępniamy adres Gospodarza, kody dostępu (jeśli istnieją), dane kontaktowe i wszelkie inne informacje Gościom, aby ułatwić Viewing, tylko wtedy, gdy Gospodarz akceptuje prośbę o rezerwację.

Robimy to, aby chronić poufne informacje.

Jak mam się zachować podczas Viewingu?

Przestrzegając tych prostych zasad, zapewnisz każdemu wspaniały Viewing:

  • Okazuj szacunek i traktuj uczciwie inne osoby, używając odpowiedniego słownictwa i zachowania;

  • Nie stosuj zachowań dyskryminujących, zastraszających lub zawierających groźby, które powodują fizyczne lub psychiczne okaleczenie innych osób;

  • Bądź punktualny i przestrzegaj terminów podanych w rezerwacji;

  • Nie podejmuj żadnych działań, które są zabronione przez przepisy miejsca, przepisy lokalne lub krajowe;

  • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa miejsca;

  • Nie popełniaj ani nie wykazuj zachowań stanowiących przestępstwo seksualne lub wyraźne akty seksualne.

Czy Viewnary pomaga w podejmowaniu działań przeciwko COVID-19 (koronawirusa)?

Zdrowie naszych Użytkowników jest dla nas priorytetem.

W odpowiedzi na COVID-19 ustaliliśmy protokół czyszczenia dla Gospodarzy, aby zapewnić bezpieczne Viewingi.

Stanowczo zachęcamy do przestrzegania porad udzielonych przez krajowy instytut zdrowia publicznego i regularnego odwiedzania naszej strony poświęconej Świadomości i Bezpieczeństwu COVID-19, aby uzyskać więcej informacji.

Czy mogę kontaktować się z innymi Użytkownikami?

Możesz kontaktować się z Gośćmi za pośrednictwem czatu Viewnary.

Czat Viewnary jest dostępny po wysłaniu prośby o rezerwację przez Gościa. Na czacie Viewnary możesz zadawać pytania innym Użytkownikom i ustalać szczegóły przyszłego Viewingu.

Czat Viewnary jest bezpieczny. Dbamy o to, aby żadne wrażliwe dane lub informacje nie były wymieniane za pośrednictwem czatu Viewnary.

Czy inne osoby, które nie są objęte moją rezerwacją, mogą uczestniczyć w tym samym czasie w Viewingu?

Nie.

Tylko Ty i pozostali Goście zatwierdzeni przez Gospodarza w rezerwacji mogą uczestniczyć w Viewingu w zarezerwowanym terminie.

Czy mogę dokonać dodatkowych ustaleń z innymi Użytkownikami podczas Viewingu?

Tak. Należy pamiętać, że Viewnary nie ponosi odpowiedzialności za żadne osobiste umowy zawarte między Tobą a innymi Użytkownikami podczas Viewingu.

Na przykład, jako Gospodarz, możesz powitać Gości napojem, lub, jako Gość, możesz poprosić o odtworzenie muzyki w tle podczas Viewingu.

Taka umowa obowiązuje tylko między Tobą a innymi Użytkownikami.

Jako Gospodarz, jak mogę zapobiegać potencjalnym zagrożeniom?

Możesz odmówić Gościom wstępu tylko wtedy, gdy ich zachowanie i działania naruszają w oczywisty sposób regulamin Twojego miejsca, określone przez Ciebie dodatkowe zasady lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego i innych osób.

Nie możesz odmówić wstępu Gościom ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność, orientację seksualną, postrzeganą niepełnosprawność i inne osobiste preferencje.

Czy muszę być ubezpieczony na Viewing?

Niezależnie od tego, czy jesteś Gospodarzem, czy Gościem, nie jest wymagane żadne ubezpieczenie do korzystania z Viewingu.

Czy osoby nieletnie mogą korzystać z Viewingu?

Tak, pod warunkiem, że towarzyszy im opiekun prawny, rodzic, lub opiekun.

Dzieci poniżej 12-go roku życia korzystają z Viewingu za darmo.

Czy zwierzęta są dozwolone podczas Viewingu?

Gospodarze decydują, czy zwierzęta domowe są mile widziane podczas Viewingu.

Oczekujemy od Gospodarzy, że będą przyjmować Gości ze certyfikowanymi zwierzętami pomocniczymi, chyba że pobyt takiego zwierzęcia zagraża zdrowiu Gospodarza.

Zalecamy kontaktowanie się z Gospodarzem przed rozpoczęciem Viewingu, w celu dowiedzenia się, czy zwierzęta są dozwolone.